Team  >  Tips & Tricks

TIPS & TRICKS

1. TIPS OP CLUBNIVEAU

  • Als je met een dove speler communiceert via een tolk is het belangrijk om steeds oogcontact te maken met de dove speler.

  • Organiseer een basiscursus Vlaamse gebarentaal (VGT) voor je trainers. Dit kan hen helpen om via een aantal gebaren te communiceren met de dove of slechthorende speler tijdens trainingen. Meer informatie vind je terug via www.doof.vlaanderen. Je kan ook steeds op zoek gaan naar een online woordenboek Vlaamse gebarentaal (VGT).

  • Bespreek samen met de sporter welke communicatie hij prefereert.

  • Wanneer je met de spelers schriftelijk communiceert, maak dan gebruik van eenvoudige taal.

2. TIPS VAN TRAINERS VOOR TRAINERS

  • Zorg ervoor dat je steeds contact maakt met de speler vooraleer je iets uitlegt. Wanneer de speler niet naar je kijkt, betekent dit dat zijn aandacht niet naar jou toegaat en hij dus niet weet wat hij moet doen.

  • Deze sporters maken vaak gebruik van liplezen om te begrijpen wat ze moeten doen. Let erop dat je duidelijk articuleert tijdens je uitleg en praat voldoende traag.

  • Laat op voorhand weten aan de scheidsrechter dat een speler doof of slechthorend is. Dan kan de scheidsrechter hiermee rekening houden en weet hij ook dat het mogelijk is dat deze speler gewoon doorspeelt bij een fout.

  • Illustreer je trainingen visueel. Je kan bijvoorbeeld de oefening even schetsen of gebruik maken van kijkwijzers.

3. MEER INFO

bdd © 2018-2021 by Belgian Deaf Devils

Design & Development  :  Dirk en Patrick